Ondersteuning voor bedrijven - Psycholoog Tilburg

 

Fitte & flexibele werknemers

Psycholoog Tilburg biedt laagdrempelige en effectieve ondersteuning bij het mentaal en fysiek fitter maken van uw organisatie!
Psycholoog Tilburg is gespecialiseerd in korte effectieve interventies ter preventie van uitval en ten behoeve van snelle reïntegratie . 
Het doorbreken van gewoonten en patronen die het functioneren van uw werknemer(s) belemmeren ligt aan de basis van de werkwijze van Psycholoog Tilburg. Een snelle en duurzame verhoging van de gedragsflexibiliteit is het resultaat.

Psycholoog Tilburg biedt…  

A) Individuele begeleiding bij: 
  • Stressgerelateerde klachten
  • Gedragsproblemen op de werkvloer
  • (Psycholoog Tilburg heeft veel ervaring met het werken met productiepersoneel)
  • (dreigende) Burnout 
  • Psychische klachten
  • Gezondheidsklachten die goed functioneren in de weg staan 
B) Groepsinterventies ter bevordering van een gezonde bedrijfscultuur:
  • Do Something Different.
De aanpak is vooral gericht op DOEN en ervaren in plaats van veel praten en denken. Hierdoor wordt al snel een grotere  flexibiliteit in gedrag waargenomen. Ook bij werknemers met lagere cognitieve vaardigheden wordt snel resultaat geboekt.

Do Something Different

Do Something Different (DSD) is een wetenschappelijk bewezen, effectieve aanpak voor gedragsverandering. Het komt voort uit dertig jaar psychologisch onderzoek en is een verrassend eenvoudig online programma dat erop gericht is om mensen flexibeler te maken in hun functioneren, thuis en op het werk.

DSD helpt mensen bij stressklachten, maar ook om gezonder en gelukkiger te leven. Deelnemers ontwikkelen gedrag dat ze van oorsprong niet lieten zien, omdat zij opereerden in hun veilige ‘comfort zone’. DSD daagt mensen uit om met eenvoudige opdrachten die comfort zone éven te verlaten. Door dat te doen, veranderen ze al en integreren dit meteen in hun dagelijks handelen. Dus in plaats van denken en dan doen, draait DSD het om: eerst doen, dan het effect ervan beleven, wat automatisch het denken zal veranderen. Het staat vast dat deelnemers aan DSD die actief deelnemen binnen zes weken aantoonbare en duurzame resultaten boeken.

Inmiddels is het van oorsprong Britse programma voor de Nederlandse markt bewerkt. In Engeland wordt Do Something Different op vele plaatsen succesvol toegepast. De pilots in Nederland laten al soortgelijke resultaten zien. Opvallend is het aantal deelnemers met gezondheidsrisico’s dat na het volgen van het programma gezonder gedrag vertoont. Uit onderzoek blijkt dat DSD-deelnemers meer bewegen, gewicht verliezen, gezonder eten, minder stress ervaren, zich minder angstig en depressief voelen en flexibeler en gelukkiger zijn met hun leven.


Hoe werkt het?

Iedere deelnemer ontvangt drie keer per week, gedurende een periode van zes weken, eenvoudige, leuke opdrachten per sms of e-mail. De opdrachten zijn zo laagdrempelig, dat ze thuis, op weg naar het werk en op het werk uit te voeren zijn. De opdrachten zijn gedeeltelijk gepersonaliseerd, doordat iedere deelnemer vooraf een korte vragenlijst invult. De resultaten van de vragenlijst detecteren de minst vaak gebruikte gedragsdimensies, waar de opdrachten vervolgens op worden afgestemd door juist díe dimensies aan te spreken. De vragenlijst wordt na afloop herhaald, waardoor iedere deelnemer zijn persoonlijke gedragsverandering kan zien. Gedurende het programma kunnen deelnemers ervaringen delen met collega’s op een online platform vanuit waar zij ook gecoacht worden. Hierdoor gaan mensen met elkaar in gesprek over de opdrachten en de effecten ervan, hetgeen een positieve ‘flow’ veroorzaakt.


Wanneer in te zetten?

DSD kan gezien worden als ‘vliegwiel’ om een belangrijke verandering of project succesvol te introduceren. Het succes van DSD is wetenschappelijk onderbouwd en de effecten ervan zijn duurzaam.


Tot slot

Ik kom graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek om meer te vertellen over de duurzame effecten van DSD. Neem gerust contact op.

 Neem contact op of maak een afspraak
psycholoog meindert tilburg
Judith Meindert
  • Psycholoog NIP
  • Afspraak op korte termijn
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt natuurlijk altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.
Ik hoor graag van je!